This is alternative content.

en facebook

Video

VivArt je vytváří videozáznamy od reklamy po krátké dokumentární filmy. Od sénáře přes produkci scénář kameru až po střih.

 ukázka:

Velký jezdecký den 26.6.2010

Vivart je autorem scénáře, režie a kamery.